Обща информация за Центъра за обучения на АСЕКОБ и информация за възможностите, които той предоставя

Центърът за екологично обучение, консултации и информация към АСЕКОБ е създаден през 2007 г. със специализираната техническа помощ от консорциум от международни консултанти и с подкрепата на Европейската комисия и Министерството на околната среда и водите. Програмите на центъра са огромна възможност за общините и другите заинтересовани страни да усвояват знания и повишават своя капацитет за прилагане на екологичното законодателство, за разработване, изпълнение и мониторинг на инвестиционни програми в областта на околната среда.

От 2008 г. , Центърът предлага двудневни обучителни курсове, покриващи най-значимите сфери от прилагането на екологичните норми и усвояването на структурните фондове за достигане стандартите на ЕС по отношение на опазването на околната среда.

Обученията покриват следните теми:

 • Програмиране и управление на дейностите по опазване на околната среда
 • Подготовка, изпълнение и мониторинг на проекти
 • Как се кандидатства пред Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС
 • Управление на отпадъците, водите и въздуха
 • Натура 2000
 • Оценка на въздействието върху околната среда
 • Екологично законодателство на ЕС и на България
 • Повишаване на информираността и включване на обществеността

Обучителните програми са разработени от водещи международни и български експерти в съответните области. Центърът разполага с екип от 30 обучители и външни експерти, които провеждат обученията и предоставят консултации по специфични въпроси.

Центърът работи в сътрудничество с Института по публична администрация и административната реформа.

За кого са предназначени обученията на Центъра на АСЕКОБ?

За всички ръководители и специалисти, работещи в сферата на опазване, управление и контрол на околната среда в България:

 • Общински еко експерти
 • Служители в българските общини, които работят непосредствено в областта на околната среда.
 • Експерти на административни длъжности
 • Служители в общината на всяко равнище, чиято работа граничи с темата околна среда. Това включва служители, работещи с европейските фондове, финанси, връзки с обществеността, благоустройствено планиране, икономическо развитие, екологични оценки и др.
 • Политици, кметове и общински съветници
 • Голяма част от ръководителите на изборни длъжности имат желанието да проучат възможностите за европейско финансиране в различни области на общинските дейности по управление на околната среда.
 • Ръководен и технически състав на общински предприятия и съоръжения
 • Работещи в областта на околната среда на различни позиции в дейности, които са отговорност на общините - пречиствателни станции за питейна вода, пречиствателни станции за отпадъчни води, пунктове за сепариране на отпадъци, поддръжка на речните корита или на зелените площи и др.
 • Учители и обучители
 • Специалисти от системата на образованието от първи до седми клас, гимназиите и висшите образователни институции, професионални училища, които се интересуват от инициативите за създаването на мрежа от зелени училища и от участие в международно сътрудничество по теми, свързани с околната среда, в рамките на европейските програми.
 • Частен сектор, НПО
 • Групата на обучаващите се от неправителствените организации и бизнеса включва хора, които са заинтересовани от европейско финансиране за различни инициативи, като международно сътрудничество в областта на екологичните политики, опазване на зелени територии, екологосъобразни продукти, ето туризъм и др.

 

Copyright © 2008-2020 АСЕКОБ - България | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев