Проекти АСЕКОБ

 1. Програма за устойчиви общности - разработване на общински планове и стратегии за устойчиво развитие в общините Кърджали, Стара Загора, Троян и Сливен - Финансиран от Института за Световни ресурси, Вашингтон 1994 - 1996
 2. Издаване на месечен бюлетин Община и околна среда, в последствие обединен с бюлетина Екополис в продължение на 6 години. Финансиран със собствени средства и субсидия от РЕЦ - 1995-2001
 3. Усъвършенстване на системата за управление на отпадъците - Ентек, DIFID
 4. Въвеждане на програми за компостиране в малки населени места, участваха 38 общини. Финансиран от USAID и ФРМС - 2003 - 2006
 5. PHARE проекти
  a. Регионално управление на дейностите по отпадъци - Монтана, Русе, Силистра - 2005 - 2007
  b. Укрепване на административния капацитет на местните органи по управление на околната среда - 2005 - 2007
  c. Доставка на оборудване за изграждане на Учебен Център и създаване на Информационна система
  d. Продължение на дейности по укрепване на административния капацитет на местно ниво - 2007 - 2009
  e. Доставка на оборудване за създаване на Център за повишаване на информираността и работа с обществеността, развитие на Информационната система и обучителен модул за работа с ГИС
 6. Организиране на конференции, научни срещи, семинари и обучения по различни теми
 7. Създаване на WEB портал на АСЕКОБ - работи от 2001 год.
 8. Въвеждане система за управление на качеството - ИСО 9001 - 2000
 9. Партньорство с различни НПО по изпълнение на проекти - местни и национални
 10. Партньорство с държавни институции и организации - подписани меморандуми за сътрудничество с МОСВ, МЗ и НСОРБ
 11. Партньорство с общини за:
  a. Разработване на програми и стратегии,
  b. Нормативни документи - наредби, правилници,
  c. Оценки на въздействие върху околната среда и становища
 12. Участие в работни групи и комисии по различни теми, касаещи управлението на околната среда
 13. Членове сме на Наблюдаващия комитет по Управление на Оперативна програма Околна среда
 14. Участия в заседания на Комисията по Околна среда към Народното събрани и предоставяне на становища по нови нормативни актове
 15. Партньорство с международни организации - Датска Асоциация на общинските експерти по околна среда
 16. Прозрачност в управлението на отпадъците – създаване на мрежа от организации, работещи за подобряване на системата за управление на отпадъците на общинско ниво
 17. Проект BG EIF 2013/01-04.01 "Ефективни техники и мерки за успешна интеграция"
 18. Проект Кръгова икономика за малки и средни предприятия - CESME: „Кръгова икономика за МСП (PGI00059)
 19. Проект „Ефективната медиация в областта на екологичните спорове, адекватен способ за граждански контрол и подпомагане реформата в съдебната система“ - BG05SFOP001-3.003-016
 20. Проект „Ефективната медиация в областта на екологичните спорове, адекватен способ за граждански контрол и подпомагане реформата в съдебната система - надграждане“ - BG05SFOP001-3.003-0072
 21. Проект „SMART WASTE - Иновации в политиките за управление на отпадъците“
 

Copyright © 2008-2020 АСЕКОБ - България | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев