ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014 - 2020

SMART WASTE - Иновации в политиките за управление на отпадъците

Сфера на дейност:

Околна среда и ресурсна ефективност

Партньори:

Resources Recovery Regional Agency (IT)

ACR+ - Association of Cities and Regions for sustainable Resource management (BE)

BAMEE - Bulgarian Association of Municipal Environmental Experts (BG)

Municipality of Kolding (DK) Klaipeda Regional Waste Management Centre (LT)

Municipality of Apeldoorn (NL)

Начало:

август 2019 г.

Край:

юли 2023 г.

Цел:

SMART WASTE оценява иновативните подходи в съществуващите политики за управление на отпадъци и предлага решения за тяхното подобряване

Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ) е партньор по проект на Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА на ЕС, който ще оценява до каква степен националните, регионални и местни политики насърчават успешните иновативни подходи в управлението на отпадъците и ще предлага решения на междурегионално ниво за подобряване на тези политики.

През следващите 48 месеца представители на 6 партньорски организации от Италия, Дания, Литва, България, Белгия и Нидерландия ще работят заедно за идентифициране на добри практики и обмяна на опит по внедряване на нови подходи и технологии за намаляване, повторна употреба, рециклиране и възстановяване на отпадъците.

Резултатите и всичко научено през фазата на оценка на политиките по управление на отпадъците, ще се използва за изготвяне на План за действие, насочен към по-ефективно прилагане на мерките, заложени в Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г в тази област. Планът за действие може да се използва и при формиране на нови политики, в които да се прилагат иновативни подходи за управление на отпадъците.

Втората фаза на проекта включва реализиране на мерките, включени в Плана за действие.

За успеха на проекта е необходимо постоянната ангажираност на заинтересованите страни като регионални и местни власти в процеса на прилагане на иновативни подходи в управлението на отпадъците и свързаните с тях публични политики, както и повичена информираност на обществеността за значението на тези политики.

За повече информация: https://www.interregeurope.eu/smartwaste/
Иновации в политиките за управление на отпадъците: За да сте информирани, абонирайте се за новините от проекта SMART WASTE!

Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ) е партньор по проект на Програма Interreg Europe - SMART WASTE project, който ще оценява до каква степен националните, регионални и местни политики насърчават успешните иновативни подходи в управлението на отпадъците и ще предлага решения на междурегионално ниво за подобряване на тези политики.

През следващите 48 месеца представители на 6 партньорски организации от Италия, Дания, Литва, България, Белгия и Нидерландия ще работят заедно за идентифициране на добри практики и обмяна на опит по внедряване на нови подходи и технологии за намаляване, повторна употреба, рециклиране и възстановяване на отпадъците.. Резултатите и всичко научено през фазата на оценка на политиките по управление на отпадъците, ще се използва за изготвяне на План за действие, насочен към по-ефективно прилагане на мерките, заложени в Oперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г в тази област.. Планът за действие може да се използва и при формиране на нови политики, в които да се прилагат иновативни подходи за управление на отпадъците.

Ако искате да сте информирани и да научавате за дейностите и резултатите от проекта, можете да се абонирате за мейлинг листа на проекта - SMART WASTE mailing list!

Вие можете също да научите повече и да получавате информация от сайта на SMART WASTE www.interregeurope.eu/smartwaste или като следвате #smartwaste_EU в социалните мрежи. 

Copyright © 2008-2019 АСЕКОБ - България | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев