Харта за Участие в ЕСНО за Организатори


Естество на представените проекти

Изпълнителят на проекта трябва да внесе предложение с описани дейности, които смята да изпълни в ЕСНО, което ще бъде утвърдено от Националния Организатор на седмицата. Изпълнителят може да бъде класифициран по една от следните категории:

 • Администрация / публична власт
 • Асоциация / НПО
 • Бизнес / индустрия
 • Учебното заведение
 • Други (например, болница, старчески дом, културна институция ...)

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Предвидените дейности трябва да се изпълнят по време на Европейската седмица за намаляване на отпадъците - между 16 и 24 ноември 2013 г. включително. В този период могат да бъдат отразени и събития или резултати от предишни инициативи за предотвратяване на образуването на отпадъци, които са се случили преди посочените дати.

АНГАЖИМЕНТ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ

 • ЕСНО дейности ще бъдат предприети от организатори, които могат да бъдат ясно идентифицирани
 • Дейностите трябва да бъдат регистрирани и официално потвърдени от координаторите на ЕСНО, които отговарят за зоната, в която се провежда действието.
 • Валидираните ЕСНО дейности ще се извършват по отношение на закона и подзаконовите нормативни актове на страната, където ще се получи разрешение за правилното приложение на процедурата ЕСНО дейностите да се извършват в съответствие със законите и нормативните актове.
 • Дейността ще се стреми да насърчава и подкрепя положителните действия и жестове.
 • Дейността ще се осъществява с дух на откритост и сътрудничество, а не войнствен начин.
 • Дейността няма да се използва за обслужване на политически или религиозни цели и няма да е в нарушение на добрите нрави .
 • Дейностите по време на ЕСНО ще бъдат с нестопанска цел и участието ще бъде свободно.
 • При никакви обстоятелства дейностите по време на ЕСНО няма да бъдат съсредоточени върху даден продукт или марка.
 • Логото на ЕСНО и логото на LIFE, ще се използват само в рамките на валидирани  дейности на ЕСНО; правото на ползване на логото е ограничена за такива действия.
 • Организаторите на дейности се ангажират да оценят техните действия на ЕСНО след като са вече приключили (количествената оценка/ качествената оценка).
 • Освен ако не е посочено друго в регистрационния формуляр, валидираните действия на ЕСНО няма да се вписват в процеса на преглед и подбор на награди за ЕСНО дейности.

 

СЪЩНОСТ НА ЕСНО ДЕЙНОСТИТЕ

Управлението на отпадъците в Европа днес е обосновано от европейски регламенти, които се основават на йерархията за управление на отпадъците. Според тази йерархия се дава приоритет на предотвратяване при източника ("Най-добрият отпадък е този, който въобще не е произведен"). В съответствие с тази йерархия, Европейската седмица за намаляване на отпадъците поставя специален акцент върху предотвратяване генерирането на отпадъци.

Предприетите действия в ЕСНО насърчават три основни действия – трите „Р”-та: Редуциране на отпадъка при източника, Реновиране, реставриране и подготовка за повторна употреба, Рециклиране. Трите „Р”-та представляват опции, които трябва да се разглеждат с предимство при разработването на стратегия за управление на отпадъците .

 

Copyright © 2008-2019 Европейска седмица за намаляване на отпадъците | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев