Критерии за валидиране на участието

Всички подадени предложения за дейности и проекти трябва да отговарят на критериите на ЕСНО, за да бъдат валидирани и признати официално като ЕСНО действие.
Действието трябва да бъде иновативно и подходящо за повишаването на осведомеността и/или самостоятелно действие (за граждани), и трябва да се проведе по време на годишното издание на ЕСНО.

Естеството на дейността за Разработчици на проекти

Всяка организация или гражданин интересуващ се от организирането на действие свързано с повишаването на осведомеността по време на седмицата може да участва като Разработчик на проект.

 

Администрация/държавен орган
Асоциация/НПО
Бизнес/Промишленост
Учебното заведение
Частно лице
Други (например : Болници, културни институция ... )

 

Разработчиците регистрират своите предложения за ЕСНО действия чрез националния или местен координатор, който отговаря за техния район. Национален координатор за България е Асоциацията на еколозите от общините в България - АСЕКОБ. Местни координатори могат да бъдат съответните общински администрации.

Дати на действие

Действието трябва да бъде проведено по време на годишното издание на ЕСНО: през 2013 г., ЕСНО ще се проведе от 16 до 24 ноември, 2013 (включително).
Регистрацията на действията се прави чрез сайта на ЕСНО (www.bamee.org/ewwr/registration/)

Теми на действия

Предприетите действия в ЕСНО насърчават три основни действия – Т.н. даействия на трите „Р”: Редуциране на отпадъка при източника, Реновиране, реставриране и подготовка за повторна употреба, Рециклиране.

Трите „Р”-та представляват опции, които трябва да се разглеждат с предимство при разработването на стратегия за управление на отпадъците .

 

Редуциране: Стриктно избягване и намаляване на отпадъка при източника: Повишаване на информираността/Съзнаване на проблема за спешността да се намали количеството на отпадъците, които произвеждаме, като се дават съвети за това как да се избегнат или намалят отпадъците при източника, както и насърчаване на по-устойчиво потребителско поведение.

 

Реновиране, реставриране, повторна употреба и подготовка за повторана употреба: Подготовка за повторна употреба и повторно използване: Напомнете на участниците, че продуктите могат да имат и втори живот, насърчавайте ремонта както и повторното използване на артикули, подпомогнете/поощтрете даряването на продукти, които вече не са необходими.

 

Рециклиране: Сортиране на отпадъци и рециклиране: Помогнете на хората да подобрят отношението и поведение си за сортирането и рециклирането на отпадъците, като дадете информация как да се затваря веригата на материалните ресурси или организиране на посещения в сортиращи и рециклиращи съоръжения.


Проекти, свързани с други теми, освен тези, посочените по-горе , ще бъдат автоматично отхвърлени. Например, действия, свързани с " Отпадъци за енергия" не могат да бъдат валидирани.

 

Освен това, организаторите на действия могат да предлагат дейности свързани с почистване. Тези действия имат за цел да се привлече вниманието на обществеността и медиите към количеството на отпадъците, с които е осеяна природата, като се събират незаконно изхвърлени отпадъци от гори , плажове и други обществени места.

 

Всяко издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците ще има специфични тематични дни за превенция на отпадъците. Тематичните дни са поредица от действия, насочени към конкретни теми, свързани с предотвратяването на отпадъци. Това ще даде специален акцент върху първите два принципа: „Редуциране” и „Реновиране, реставриране, повторна употреба и подготовка за повторана употреба”. Предстоящите издания на ЕСНО ще имат тематични дни за превенция (ТДП) по следните теми :

 

2013 : Повторно използване
2014 : Без хранителни отпадъци!
2015 * : Дематериализация
2016 * : Превенция от опасни отпадъци

 

* Очаква се потвърждение

 

Ангажименти на организаторите на действия

 

Организаторите на действия трябва да поемат следните ангажименти :

 

*ЕСНО действия трябва да бъдат предприети от организации или физически лица и те трябва да бъдат ясно идентифицирани.
*Дейностите трябва да бъдат регистрирани и официално потвърдени от координаторите на ЕСНО,
*Валидираните ЕСНО действия ще се извършват по съгласно законите и подзаконовите нормативни актове
*Дейностите по ЕСНО трябва да насърчават и подкрепят положителните нагласи и действия за управление на отпадъците.
*Дейностите ще се осъществяват с дух на откритост и сътрудничество.
* Дейностите няма да се използват за обслужване на политически или религиозни цели и няма да са в нарушение на добрите нрави .
*Действията по време на ЕСНО ще бъдат с нестопанска цел и участието ще бъде свободно.
* При никакви обстоятелства действията по време на ЕСНО няма да бъдат съсредоточени върху даден продукт или марка.
* Логото на ЕСНО и логото на LIFE+, ще се използват само в рамките на валидирани действия на ЕСНО; правото на ползване на логото е ограничена за такива действия.
* Организаторите на действия се ангажират да оценят техните действия на ЕСНО след като са вече приключили (количествената оценка/ качествената оценка).
* Освен ако не е посочено друго в регистрационния формуляр, валидираните действия на ЕСНО ще се вписват в процеса на преглед и подбор за награди за ЕСНО действия.

 

 

Copyright © 2008-2019 Европейска седмица за намаляване на отпадъците | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев