Ред в нашите контейнери за отпадъци!

FrenchInst
17.07.2015 / 10:53

На 9 юли 2015 г. АСЕКОБ , МОСВ и Френският институт организираха работен семинар и дискусия на тема Устойчиво управление на отпадъците на местно ниво. Срещата е част от поредицата събития във връзка с 21та сесия на Общата конференция на страните по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата - COP 21 (http://www.cop21.gouv.fr/en) която ще се състои в Париж от 30ти Ноември до 11ти Декември 2015.

 

На този семинар над 90 френски и български експерти, както и представители на гражданското общество се събраха в четвъртък в зала „Славейков” на Френския институт в България. Една успешна експертна среща, организирана в партньорството от Френския Институт и АСЕКОБ. Срещата бе открита от посланика на Франция в България, г-н Ксавие Лапер дьо Кабан, и министъра на околната среда и водите, г-жа Ивелина Василева. Дискусиите бяха модерирани от Председателя на АСЕКОБ - инж. Ася Добруджалиева.

Г-н Дефонтен, основател на Националния център за рециклиране, г-н Ицбержегенерален директор на техническите служби на Сиктом Париж, и г-жа Люка,експерт по управлението на отпадъците към междуобщинско сдружение Ердр и Жевр, посетиха специално София, за да обогатят дискусията със своя експертен опит по темата. Прилагаме всички презентации на участниците:

Управлението на отпадъците в България

-Представяне на политиката за управление на отпадъците в България

Г-н Антон Пейчев, старши експерт, дирекция “Управление на отпадъците”,

Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

-Представяне на приоритетна ос “Отпадъци” на Оперативна програма “Околна среда” 2014-2020

Г-жа Жаклина Методиева, главен експерт, главна дирекция "Оперативна програма околна среда", МОСВ

-Рамка за разработване и изпълнение на стратегия за устойчиво управление на

отпадъците на местно ниво

Г-жа Теодора Петкова, експерт управление на отпадъците, община Добрич

Как да се подобри разделното събиране чрез диалог с населението? Добри практики, прилагани във Франция и България

-Добри практики, прилагани във Франция

Г-жа Елизабет Люка, експерт по управление на отпадъците, Междуобщинско

сдружение Ердр и Жевр

-Добри практики, прилагани във България

Г-жа Милена Гатева, ръководител на проект, община Габрово

Как да се оптимизира производството на енергия чрез изгарянето и

оползотворяването на енергията на биоотпадъците? Добри практики, прилагани във Франция и България

-Добри практики, прилагани във Франция

Г-н Пиер Хиртцбержер, генерален директор на техническите служби, Syctom

(Метрополна агенция за битови отпадъци), Париж

-Добри практики, прилагани във България

Г-н Николай Савов, директор на общинско предприятие за управление на

отпадъците, Столична община

Как да се постигне растеж и да се създадат работни места на местно ниво

благодарение на рециклирането? Добри практики, прилагани във Франция и България

- Добри практики, прилагани във Франция

Г-н Пол Дефонтен, основател и председател на Националния център за рециклиране (CNR)

Как се прилага концепцията за кръгова икономика в сектора за управление на отпадъците? Добри практики, прилагани във Франция и България

- Прилагането на принципа за разширена отговорност на производителя във Франция: разглеждане на казуси

-Как се прилагат националните мерки за разделно събиране и рециклиране, съвместно с частния сектор, за да се намали въздействието на опаковките върху околната среда? Представяне на Еко-Амбалаж (Eco-Emballages)

Г-н Пол Дефонтен и г-н Пиер Хиртцбержер

 

Повече информация можете да намерите тук:

presentations of the speakers online on :

-the website of the French Institute and the French Embassy :

http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/conferencia/

-the Ministry of the Environment and Water’s website :

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3493

http://www.moew.government.bg/?show=79

-the website of the Bulgarian association of municipal environmental experts:

-http://www.bamee.org/

-the website of the Association of Bulgarian municipalities:

http://projects-namrb.org/index.php/bg/home

 

 

 

 

Прикачени файлове към новината

МОСВ [586KB]
ОПОС [881KB]
Добрич [7.24MB]
София [3.04MB]
 
 

Copyright © 2008-2018 АСЕКОБ - България | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев