Изложениe и конференция за Югоизточна Европа 2015

26.11.2014 / 22:23

Управление на отпадъци, Интелигентни градове, Енергийна ефективност и възобновяема енергия, Контрол при бедствия и аварии - Изложения и конференция за Югоизточна Европа 2015, организатор: Виа Експо, АСЕКОБ - партньор

 

Многобройните предизвикателства, пред които сме изправени, изискват интегрирано прилагане на икономически ефективни и щадящи околната среда иновации. Целите на ЕС за нисковъглеродна икономика и за намаляване на потреблението на ресурси, новият програмен период (2014-2020) стимулират държавите от Югоизточна Европа да ускорят своето устойчиво развитие.

 

От 11-ти до 13-ти март в София Виа Експо организира изложенията и конференциите за Югоизточна Европа, които обединяват четири тематични акцента:

 

● „SAVE THE PLANET“ – УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕ

Изложението ще представи технологии и оборудване за третиране, събиране, обезвреждане, транспорт и рециклиране на отпадъци. Австрия е стратегически партньор на събитието и за 6-та поредна година.

Кръговата икономика ще бъде във фокуса на форума - лектори от Европейската мрежа на професионалисти по опазване на околната среда (ENEP), VDMA Abfall- und Recyclingtechnik, Европейската асоциация за технологии и съоръжения за разрушаване в строителството (EDA) и др. ще разгледат в детайли законодателство, нови стандарти и стратегии за налагане на този модел на развитие в Югоизточна Европа.

● „SMART CITIES“ – ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ

Изложението обхваща различни направления: интелигентни мрежи, ИКТ, транспорт и мобилност, автоматизация на сградни инсталации (BAS), системи за управление и контрол (BMS), информационно моделиране на сградите (BIM) и др.

Девет примера от Европа за финансиране на проекти за интелигентни градове, аутсорсване на M2M операции при големите индустриални предприятия, сгради с ниска консумация на енергия са част от застъпените теми в паралелната конференция.

● „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“

Посетителите на изложението ще имат възможност да се запознаят с най-новите енергийно ефективни продукти за ОВК, както и със системи за производство на екологична енергия. Организаторите от Виа Експо анонсират силно участие на компании, работещи в областта на биоенергията и енергията от отпадъци.

В сесията на Euroheat & Power „Бъдещето на топлофикациите в Европа“ ще се включат експерти от Samson, Dalkia, Fortum, Ramboll и др. Те ще изследват ролята на местните власти за подобряване на ефективността и използването на ВЕИ за отопление и охлаждане. Конкретни решения за енергиен мениджмънт на общините ще бъдат представени от лектори от Австрия.

● „SAVE THE LIFE“ – КОНТРОЛ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

 

Тематиката на изложението „Save the Life” обхваща: системи за ранно оповестяване и наблюдение, аварийно-спасителна техника в случаи на пожар, земетресение, наводнение, замърсяване на въздуха, медицинско оборудване, ИКТ, лични предпазни средства и облекло, гражданска защита, техника за възстановяване и реконструкция, застраховане и др.

В конференцията ще вземат участие експерти от Международната асоциация за комуникации относно риска и кризите, Българска академия на науките, Университетите в Цукуба (Япония) и Рим (Италия) и др. Внимание ще бъде обърнато и на значението на градоустройствените планове за устойчивостта на градовете, подготовката на гражданите в бедствени ситуации, застрахователни инструменти и др.

Виа Експо очаква силно международно присъствие - реализиране на Австрийски, Швейцарски и Норвежки павилиони на територията на изложенията, както и интерес от страна на бизнеса, общини, браншови асоциации и научни центрове към изявата.

Статистика 2014 Филм 2014

Организатор: Виа Експо - www.viaexpo.com

http://viaexpo.com/bg/pages/waste-management-recycling-exhibition
http://via-expo.com/bg/pages/smart-cities
http://via-expo.com/bg/pages/ee-re-exhibition
http://viaexpo.com/bg/pages/save-the-life
https://www.youtube.com/watch?v=Z0mF1Tqli2k
 
 

Copyright © 2008-2018 АСЕКОБ - България | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев