Презентации от Асамблеята в Правец - 23 окт. 2014

25.10.2014 / 19:28

Презентациите от 23 октомври от конференцията в Правец:

1. НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ -ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБЩИНИТЕ - доц. д-р инж. Румяна Захариева, УАСГ

2. Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри , Росица Карамфилова, ИАОС

3. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г. Инж. Цонка Дрянкова, МОСВ

4. Зелените градове на Европа - Леон Смет, Нидерландия

5. Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община

6. Измерване и моделиране на КАВ в градовете - Васил Златев, Асоциация на Българските Енергийни Агенции

7. Споделяне на енергийни и екологични данни за устойчиво енергийно планиране - Ина Карова, Енергийна Агенция – Пловдив

8. Замърсяване на въздуха и борбата с климатичните промени – единна политика на местно ниво.

Единни бази данни – КАВ, ЕЕ и ВЕИ, Особености на бази данни битово отопление/жилищни сгради - Лияна Аджарова, Енергийна Агенция – Пловдив

9. Проблемите в областта на металните отпадъци - д-р инж. Венета Янакиева – експерт по управление на отпадъците в „Шолц България“ АД

10. Управление на водите на басейново ниво - Отговорности, предстоящи дейности и ангажиране на заинтересованите страни - презентация от Басейнови дирекции.

 

 

Прикачени файлове към новината

ABEA [406KB]
ABEA-danni [2.14MB]
 
 

Copyright © 2008-2018 АСЕКОБ - България | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев